1. /
 2. /
 3. Усі статті
 4. /
 5. Новини компанії
 6. /
 7. До уваги Споживачів, що тимчасово не проживають за місцем реєстрації!

Рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради № 329 від 31.05.2023р. «Про порядок зменшення розміру плати за комунальні послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї за місцем реєстрації понад 30 календарних днів» визначено таким, що втратило чинність рішення Виконавчого комітету Запорізької міської ради № 142 від 24.03.2017р. «Про порядок зменшення розміру плати за комунальні послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї» та затверджено Порядок зменшення розміру плати за комунальні послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї за місцем реєстрації понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження.

Перерахунок за надані послуги здійснюється , якщо споживач та /або члени його сім’ї:

 1. Мешкають за межами України, що підтверджується наданням наступних документів:

— письмової заяви споживача про тимчасову відсутність споживача та/або членів його сім’ї за місцем реєстрації;

— оригіналів (для огляду) та копій паспортів споживача та членів його сім’ї  з відміткою про реєстрацію місця проживання особи, яка мешкає за межами України, споживача та членів його сім’ї;

— витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (перебування) особи (за необхідністю);

— копії закордонного паспорту громадянина України, яка містить відповідні штампи про перетин кордону України,  якщо штампи відсутні додатково подається довідка державної прикордонної служби України  про перетин державного кордону України;

 1. Знаходяться на стаціонарному лікуванні, що підтверджується наданням наступних документів:

— письмової заяви споживача про тимчасову відсутність споживача та/або членів його сім’ї за місцем реєстрації;

— довідки з місця стаціонарного лікування, засвідченої підписом лікаря та печаткою лікарняної установи, із зазначенням періоду лікування;

— оригіналів (для огляду) та копій паспортів споживача та членів його сім’ї  з відміткою про реєстрацію місця проживання особи, яка знаходиться на стаціонарному лікуванні, споживача та членів його сім’ї;

— витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (перебування) особи (за необхідністю);

 1. Навчаються  за межами адміністративно-територіальної одиниці, що підтверджується наданням наступних документів:

— письмової заяви споживача про тимчасову відсутність споживача та/або членів його сім’ї за місцем реєстрації;

— довідки з місця навчання, засвідченої підписом керівника та печаткою установи, із зазначенням періоду навчання, населеного пункту, в якому особа проходила навчання, та форми навчання (очна, заочна, вечірня);

— оригіналів (для огляду) та копій паспортів споживача та членів його сім’ї  з відміткою про реєстрацію місця проживання особи, яка знаходиться на навчанні за межами адміністративно-територіальної одиниці, споживача та членів його сім’ї; 

— витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (перебування) особи (за необхідністю);

 1. Проходять службу в Збройних Силах України, що підтверджується наданням наступних документів:

— письмової заяви споживача про тимчасову відсутність споживача та/або членів його сім’ї за місцем реєстрації;

— довідки з місця проходження служби, засвідченої  підписом керівника та печаткою установи, із зазначенням періоду служби або моменту демобілізації, оригінал (для огляду) та копія військового квитка;

— оригіналів (для огляду) та копій паспортів споживача та членів його сім’ї з відміткою про реєстрацію місця проживання особи, яка проходить службу в Збройних Силах України, споживача та членів його сім’ї;

— витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (перебування) особи (за необхідністю);

— довіреності (за необхідністю) особи, яка проходить службу в Збройних Силах України, засвідченої командиром (начальником) військової частини, з’єднання, закладу чи установи для отримання документів від департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради та для здійснення перерахунку за надані послуги;

 1. Відбувають покарання в місцях позбавлення волі, що підтверджується наданням наступних документів:

— письмової заяви споживача про тимчасову відсутність споживача та/або членів його сім’ї за місцем реєстрації;

— довідки з місця позбавлення волі, засвідченої підписом керівника та печаткою установи, із зазначенням періоду позбавлення волі або моменту звільнення з місць позбавлення волі, оригінал (для огляду) та копія відповідної довідки про звільнення, засвідченої підписом керівника та печаткою установи;

— оригіналів (для огляду) та копій паспортів споживача та членів його сім’ї (у разі відсутності оригіналу паспорту – нотаріально засвідчених копій паспортів) з відміткою про реєстрацію місця проживання особи, яка відбуває покарання в місцях позбавлення волі, споживача та членів його сім’ї

— витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (перебування) особи (за необхідністю);

 1. Працевлаштовані за межами адміністративно-територіальної одиниці на території України, що підтверджується наданням наступних документів:

— письмової заяви споживача про тимчасову відсутність споживача та/або членів його сім’ї за місцем реєстрації;

— належним чином оформленої довідки з місця працевлаштування із зазначенням населеного пункту (адреси) роботодавця і періоду працевлаштування;

—  оригіналів (для огляду) та копій паспортів споживача та членів його сім’ї  з відміткою про реєстрацію місця проживання особи, яка працевлаштована за межами адміністративно-територіальної одиниці, споживача та членів його сім’ї;

— витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (перебування) особи (за необхідністю);

       7.Визначені у встановленому порядку безвісно відсутніми особами або особами, місце перебування яких невідомо що підтверджується наданням наступних документів:

— письмової заяви споживача про тимчасову відсутність споживача та/або членів його сім’ї за місцем реєстрації;

-оригіналів (для огляду) та копії рішення суду, яке набрало законної сили, або копії рішення суду, яке набрало законної сили засвідчену в установленому законом порядку;

— оригіналів (для огляду) та копій паспортів споживача та членів його сім’ї з відміткою про реєстрацію місця проживання особи, яка визначена у встановленому порядку безвісно відсутньою або місце перебування якої невідомо, споживача та членів його сім’ї;

— витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (перебування) особи (за необхідністю);

 1. Визначені у встановленому порядку померлими , що підтверджується наданням наступних документів:

— письмової заяви споживача про відсутність споживача та/або членів його сім’ї за місцем реєстрації;

— оригіналів (для огляду) та копії свідоцтва про смерть;

-оригіналів (для огляду) та копій паспортів споживача та членів його сім’ї з відміткою про реєстрацію місця проживання особи, яка визначена у встановленому порядку померлою, споживача та членів його сім’ї;

— витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (перебування) особи (за необхідністю);

 1. Фактично мешкають не за адресою реєстрації відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», що підтверджується наданням наступних документів:

— письмової заяви споживача про відсутність споживача та/або членів його сім’ї за місцем реєстрації;

— довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи з засвідченням місця проживання внутрішньо переміщеної особи з засвідченням місця проживання внутрішньо переміщеної особи  ;

-оригіналів (для огляду) та копій паспортів споживача та членів його сім’ї з відміткою про реєстрацію місця проживання особи;

— витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (перебування) особи (за необхідністю);

Термін дії довідок, зазначених у цьому Порядку складає  90 днів з дати видачі.

    При несвоєчасному зверненні споживача(чів) до виконавця послуг з питання оформлення перерахунку за спожиті послуги останній уточнює та вносить зміни до особових рахунків спочатку поточного кварталу. За попередній період перерахунки не проводяться.